PROJECT CONTROLS MANAGEMENT

 

Om wat soort project het ook gaat, een project tijdig en binnen budget opleveren is het belangrijkste doel van een (project)organisatie. De KPI’s ‘time vs budget’ zijn binnen PCM de key elements om de status van een project te beoordelen.

 

Een juist en goed onderbouwd perspectief presenteren met een accurate forecasting is een vereiste en noodzakelijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen en eventueel de strategie aan te passen. Dit betekent dat correcte en volledige input nodig is om een juiste conclusie op te kunnen maken. Onze consultants zijn in staat om deze input te challengen, want het wel of niet succesvol opleveren van een project is onder andere afhankelijk van betrouwbare input en forecasting.

 

Binnen project controls management zijn wij met name actief met Scheduling & Cost Control. Zo zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen, managen, onderhouden en updaten van schedules en het leveren van bruikbare (project) managementinformatie. Wij leveren betrouwbare (full integrated) schedules die ‘fit for purpose’ zijn voor elk type project.